Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.VB20_13QD 57 dau noi thoat nuoc.pdf

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 57/2012/QĐ-UBND Người ký Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành 06/12/2012 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 06/12/2012 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Địa phương Cơ quan ban hành UBNDTP Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà nẵng
  3. Nghị đinh 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
  4. Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Danh mục cây xanh khuyến khích trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập