Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Báo cáo số 4463/SXD-VP ngày 07/11/2012 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2012 và đề xuất nội dung chương trình công tác năm 2013
Nội dung chi tiết
Đính kèm:

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập