Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Nội dung chi tiết
Công văn số 1700/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng 
Đính kèm:
1.CV 1700-SXD Trien khai TT 10-2015-BXD.pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập