Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.QD 06-2016 ve quan ly cay xanh do thi.pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập