Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v liên quan việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Nội dung chi tiết
Công văn số 1341 /SXD-QLXD ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây dựng Về việc liên quan việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Đính kèm:
1.CV1341 Cap CCHN.pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập