Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công văn số 3363/SXD-QLN ngày 06/10/2011 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình quản lý hoạt động sàn giao dịch BĐS
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.VB10_93363 bcao SanGD BDS.pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập