Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
V/v đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
Nội dung chi tiết
V/v đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
Đính kèm:
1.CV6574-DambaoDT DOXE CTXD.doc

V/v đảm bảo diện tích đỗ đậu xe đối với công trình xây dựng trên địa bàn thành phố
Số kí hiệu 6574 Người ký Vũ Quang Hùng
Ngày ban hành 14/10/2015 Ngày xuất bản 15/10/2015
Ngày hiệu lực 14/10/2015 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Sở Xây dựng ĐN
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư Thông tư số 21/2019/BXD ngày 31/12/2019
  2. Thông tư 12/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
  3. Công văn số 4785/SXD-KTXD ngày 19/8/2014 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện các định mức dự toán mới của Bộ Xây dựng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập