Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Năng
Nội dung chi tiết
Quyết định 1225/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBDN thành phố Đà Nẵng Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Năng
Đính kèm:
1.QD 1225 Quy che hoat dong HD btri cc.PDF

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập