Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư
Nội dung chi tiết
Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBDN thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư
Đính kèm:
1.QD 234 HD btri cc.PDF

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập