Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Lịch Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 03/CT-UBND và công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.747edc3c2d77bd39f0348c8585170d7aa1.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập