Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công văn số 5474 /SXD-VP về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.528c1b046194a4d01203b7dececc306da06.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập