Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công văn số 1254/SXD-QLCL ngày 17/3/2014 của Sở Xây dựng
Nội dung chi tiết
Quy định phối hợp giám sát, nghiệm thu hạng mục cây xanh thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Đính kèm:
1.334cbe1047b2bdd8722f3537641dd0bdb10.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập