Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quyết định số 175/QĐ-SXD ngày 14/3/2014 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Quy trình tạm thời về kỹ thuật trồng cây xanh bóng mát công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.769a74b76cfebeffcc41c3b87d59906179c.doc

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập