Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với Cơ quan Sở Xây dựng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.SXD_Quy che chi tieu noi bo 2021.pdf

Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với Cơ quan Sở Xây dựng
Số kí hiệu Người ký
Ngày ban hành Ngày xuất bản 21/09/2021
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Bưu chính Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Sở Xây dựng Cơ quan ban hành Ban An toàn giao thông
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng, thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020.
  2. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
  3. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
  4. Thông báo triển khai thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập