Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 186/QĐ-SXD ngày 25/6/2021 v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.186.QD.SXD.signed.signed.signed.pdf

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập