Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Nội dung chi tiết

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sở Xây dựng đăng tải để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện. Nội dung file Pdf đính kèm Phòng Quản lý nhà & Thị trường BĐS - Trương Quý Lâm

Đính kèm:
1.TT 06.pdf

Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
Số kí hiệu 06/2019/TT-BXD Người ký Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành 31/10/2019 Ngày xuất bản 28/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Nhà ở xã hội Loại văn bản Thông tư
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  2. V/v ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  3. Công văn 8410/UBND-KT1 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 139/2016/TT-BTC
  4. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựngban hành quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập