Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/10/2018)
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND Ban hành ...
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (21/08/2018)
Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông báo số 7650/TB-SXD về việc Công...
Về việc đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 183...
Về việc tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng và một số nội dung liên quan đến Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã có Công văn s...
Bãi bỏ QĐ số 159/2005/QĐ-UBND của UBND TPĐN ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TPĐN (31/10/2017)
Ngày 24 tháng 10 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc...
Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III) (04/03/2017)
Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 1673/TB-SXD thông báo về...
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 (06/05/2016)
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập