Bãi bỏ QĐ số 159/2005/QĐ-UBND của UBND TPĐN ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TPĐN (31/10/2017)
Ngày 24 tháng 10 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc...
Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III) (04/03/2017)
Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 1673/TB-SXD thông báo về...
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 (06/05/2016)
Kế hoạch số 536/KH-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây dựng về công tác phổ biến tuyên truyền, ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập