Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

Thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (thẩm định thiết kế - cấp phép xây dựng)

   Ngày 28 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Thông báo số 8666/TB-SXD về việc thực hiện thí điểm thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy trình thí điểm thực hiện thủ tục hành chính thẩm định thiết kế - cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng có nguồn vốn khác từ cấp II trở lên và các công trình xây dựng có nguồn vốn khác  trên các tuyến đường có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan tại Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

   Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hành chính công, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo tới tổ chức, công dân nội dung chi tiết liên quan đến thủ tục hành chính (Kèm theo).

    Thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/10/2017

Mẫu Tờ trình thẩm định thiết kế - cấp phép xây dựng công trình

Nội dung chi tiết bên dưới:

Bấm vào mũi tên góc trên phải để Tải về

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Thành phần hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hoạt động xây dựng
2 Thủ tục Tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét phương án kiến trúc công trình. Kiến trúc
3 Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng Xây dựng
4 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng Xây dựng
5 Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng Xây dựng
6 Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận quy hoạch Kiến trúc
7 Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình Kiến trúc
8 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Kiến trúc
9 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình Kiến trúc
10 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Kiến trúc


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập