Hiển thị bài viết Hiển thị bài viết

10 Mẫu nhà xây dựng 2 tầng, có Tổng DT sàn nhỏ hơn 250m2

 

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 và dưới 03 tầng không nằm trong khu bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn công trình và các công trình lân cận.

 

Từ những nội dung trên. Phòng Quản lý kiến trúc Đô thị – Sở Xây dựng tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành 10 mẫu nhà để đăng trên Website Sở cho nhân dân trên địa bàn thành phố áp dụng.

 

10 mẫu nhà:

Mẫu số 01    
Mẫu số 02
Mẫu số 03

Mẫu số 04

Mẫu số 05

Mẫu số 06

Mẫu số 07

Mẫu số 08

Mẫu số 09

Mẫu số 10

 

Nguyễn Văn Quốc - Phòng Quản lý kiến trúc đô thị   

 

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Thành phần hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hoạt động xây dựng
2 Thủ tục Tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét phương án kiến trúc công trình. Kiến trúc
3 Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng Xây dựng
4 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng Xây dựng
5 Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng Xây dựng
6 Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận quy hoạch Kiến trúc
7 Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình Kiến trúc
8 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Kiến trúc
9 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình Kiến trúc
10 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Kiến trúcLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập