Lấy ý kiến đóng góp ý (lần cuối) thông tin hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (05/10/2020)
Sở Xây dựng nhận được hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm n...
Quy hoạch tổng thể Hệ thống giao thông tĩnh thành phố Đà Nẵng (20/06/2019)
Quy hoạch tổng thể Hệ thống giao thông tĩnh thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. ...
Quy hoạch mạng lưới nhà Sinh hoạt Cộng đồng Quận Ngũ hành Sơn (20/06/2019)
Quy hoạch mạng lưới nhà Sinh hoạt Cộng đồng Quận Ngũ hành Sơn: Tải về
Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn TP Đà Nẵng (20/06/2019)
Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê (20/06/2019)
Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Thanh Khê được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo QĐ số 2900/UBND gồm 2...
Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà (20/06/2019)
Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Sơn Trà được UBND TP phê duyệt theo QĐ số 1570/UBND gồm 16 điểm, tr...
Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (20/06/2019)
Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Ngũ Hành Sơn được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo QĐ 6573/UBND gồm 1...
Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu (20/06/2019)
Mạng lưới thiết chế văn hóa quận Liên Chiểu được UBND TP phê duyệt theo QĐ số 7229/UBND gồm 17 điểm,...
Mạng lưới thiết chế văn hóa cấp cơ sở trên địa bàn huyện Hòa Vang (20/06/2019)
Mạng lưới thiết chế văn hóa huyện Hòa Vang được UBND TP phê duyệt theo QĐ số 5677/UBND gồm 21 điểm, ...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập