Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 749/TB-SXD ngày 01 tháng 02 năm 2021 (03/02/2021)
Thành Đạt - Chi cục giám định Xây dựng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 748/TB-SXD ngày 01 tháng 02 năm 2021 (03/02/2021)
Thành Đạt - Chi cục giám định Xây dựng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố Hợp quy số 225/TB-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2021 (20/01/2021)
Thành Đạt - Chi cục giám định Xây dựngLiên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập