Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 9427 (28/11/2019)
Thông báo số 9427/TB-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 9401 (28/11/2019)
Thông báo số 9401/TB-SXD ngày 27 tháng 11 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 9083 (22/11/2019)
Thông báo số 9083/TB-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 9082 (22/11/2019)
Thông báo số 9082/TB-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 7772 (08/10/2019)
Thông báo số 7772/TB-SXD ngày 08 tháng 10 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho ...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 6663 (29/08/2019)
Thông báo số 6663/TB-SXD ngày 29 tháng 8 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 6662 (29/08/2019)
Thông báo số 6662/TB-SXD ngày 29 tháng 8 năm 2019, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, cho...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 6603 (29/08/2019)
Thông báo số 6603/TB-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2019 Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy, cho sản...
Thông báo số 2254/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (02/04/2019)
Đơn vị công bố hợp quy: Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật Bảo Kim Địa chỉ: Số 22 đường Điện Biê...
Thông báo số 2253/TB-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy (02/04/2019)
Đơn vị công bố hợp quy: Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật Bảo Kim Địa chỉ: Số 22 đường Điện Biê...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập