Thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư Nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 2). (22/01/2022)
file pdf 1: Mặt bằng Toà CT 4 file pdf 2: Vị trí các khối nhà Bàu Tràm Quản lý Nhà & B...
Công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành chung cư (18/01/2022)
Nhà và Thị trường Bất động sản - Văn Hùng
Thông báo hoạt động sàn giao dịch Bất động sản Thái Dương (08/01/2022)
Quản lý nhà & Thị trường Bất động sản - Vĩnh Uyên
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2025 (21/12/2021)
File Word mẫu Phụ lục đính kèm Báo cáo Quản lý Nhà & Thị trường Bất động sản - Văn Hùng
Thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 1) (30/11/2021)
File word mẫu đơn đính kèm  File Pdf đính kèm Thông báo số 9066/TB-SXD của Sở Xây dựng n...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập