Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, tầng 13 - Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3.822.134      Fax: 0236.3.82.85.87

Email: sxd@danang.gov.vn

Bộ phận Văn thư: Email: vtsxd@danang.gov.vn , Điện thoại 0236.3.821318

Thông tin của cán bộ công chức Văn phòng Sở Xây dựng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL
(..@danang.gov.vn)

ĐIỆN THOẠI
(0236)

I

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

1

Lê Tùng Lâm

Giám đốc

lamlt

3822014

2

Thái Ngọc Trung

Phó Giám đốc trungtn 3822667

 

       

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

3

Lê Hồng Thu

Chánh Văn phòng

thulh

3822134

4

Huỳnh Tấn Cường

Phó Chánh Văn phòng

cuonght

3821318

5

Nguyễn Hữu Quang

Phó Chánh Văn phòng

quangnh

3821318

6

Hồ Thị Mỹ Ngọc

Tổ trưởng 1 cửa

ngochtm

3561817

7

Thái Thị Minh Hiền

Chuyên viên

hienttm

3561362

8

Trương Thị Thắm

Chuyên viên

thamtt1

3822134

9

Nguyễn Thị Ái Khuyên

Chuyên viên

khuyennta

3561362

10

Phạm Hữu Thắng

Chuyên viên

thangph

3821318

11

Nguyễn Đức Lâm

Văn thư

lamnd2

3821318

12

Lê Văn Hiệu

Chuyên viên 

hieulv

3821318

13

Hồ Văn Hiền

Lái xe

hienhv

3821318

14

Võ Thị Quỳnh Hoa

Nhân viên

hoavtq

3821318

15

Phòng Tiếp Dân

 

tiepdan.sxd

3561817

III

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

16

Bùi Huy Trí

Trưởng phòng

tribh

3822435

17

Lê Đức Yên

Phó Trưởng phòng

yenld

3562073

18

Trần Thanh Nghị

Chuyên viên

nghitt

3822435

19

Võ Lê Vương

Chuyên viên

vuongvl

3822435

 

 

 

 

 

IV

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

20

Nguyễn Hải Đường

Trưởng phòng

duongnh

3822106

21

Nguyễn Văn Quốc

Phó Trưởng phòng

quocnv1

3822106

22

Lê An Duy

Chuyên viên

duyla

3822106

23

Nguyễn Hữu Chí

Chuyên viên

chinh2

3822106

24

Hồ Vân Thanh Thủy

Chuyên viên

thuyhvt

3822106

25

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

tuanhm

3565538

V

QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

26

Nguyễn Hữu Sỹ

Trưởng phòng

synh

3565566

27

Trần Phước Hòa Bình

Phó Trưởng phòng

binhtph

3565566

28

Trần Viết Dũng

Phó Trưởng phòng

dungtv6

3565566

29

Trần Minh

Chuyên viên

minht4

3565566

30

Huỳnh Ngọc Châu

Chuyên viên

chaunh

3565566

31

Hoàng Lê Anh

Chuyên viên

anhhl

3565566

32

Nguyễn Ngọc Vân My

Chuyên viên

mynnv

3822106

VI

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

33

Võ Tấn Hà

Trưởng phòng

havt

3565538

34

Trần Phú Lịch

Phó Trưởng phòng

lichtp

3565538

35

Trương Hoài Nam

Phó Trưởng phòng

namth1

3565538

36

Võ Chí Quang

Chuyên viên

quangvc

3565538

37

Nguyễn Đức Bình

Chuyên viên

binhnd1

3565538

38

Trần Duy Linh

Chuyên viên

linhtd

3565538

VII

THANH TRA SỞ

39

Lê Văn Tuấn

Chánh Thanh tra

tuanlv

3561694

40

Trần Văn Quảng

Phó Chánh Thanh tra

quangtv

3561694

41

Nguyễn Thanh Thảo

Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động

thaont4

3561694

42

Trần Quỳnh Nga

Chuyên viên

ngatq

3561694

43

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Chuyên viên

phuonghtm

3561694

44

Châu Nhật Quang

Đội trưởng Đội Thanh tra cơ động

quangcn

3561694

45

Nguyễn Chí Thành

Chuyên viên

thanhnc11

3561694

46

Lương Văn Vinh

Chuyên viên

vinhlv1

3561694

47

Nguyễn Trung Nghĩa

Chuyên viên

nghiant3

3561694

48

Lê Mai Anh

Chuyên viên

anhlm

3561694

49

Bùi Kính

Chuyên viên

kinhb

3561694

VIII

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

50

Trần Văn Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách

dungtv

3826375

51

Trương Tiên Phong

Phó Trưởng phòng

phongtt

3826375

52

Phan Văn Hiệp

Chuyên viên

hieppv

3826375

53

Ngô Quốc Hưng

Chuyên viên

hungnq4

3826375

54

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

hanhntm7

3826375

55

Nguyễn Kim Tín

Chuyên viên

tinnk

3826375

56

Mai thị Thu Hằng

Chuyên viên

hangmtt

3826375

57

Tôn Trang Nguyện

Chuyên viên

nguyentt

3562566

58

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

quyenntl

3562566

IX

QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

59

Mai Thị Thùy Linh

Trưởng phòng

linhmtt

3565539

 60

 Nguyễn Văn Nhị Trình

 Phó Trưởng phòng

 trinhnvn

3565539

61

Trần Đình Khanh

Phó Trưởng phòng

khanhtd1

3565539

62

Nguyễn Việt Uyên

Chuyên viên

uyennv1

3565539

63

Mai Thị Minh Yên

Chuyên viên

yenmtm2

3565539

X

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

64

Nguyễn Quang Thuận

Chi cục trưởng

thuannq

3826779

65

Phạm Tăng Xuân Hòa

Chi cục Phó

hoaptx

3826779

66

Trần Thị Kim Huế

Phó Trưởng phòng

huettk

3826375

67

Bùi Thị Thu Thủy

Chuyên viên

thuybtt2

3826779

68

Nguyễn Thành Đạt

Chuyên viên

datnt

3826779

69

Võ Công Trứ

Chuyên viên

truvc

3826779

70

Đỗ Lan Hương

Chuyên viên

huongdl

3826779

XII

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

 

 

71

Võ Anh Dũng

Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành

dungva

3562843

 

 

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng:  

1. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 165 Trần Phú Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3871835.  Fax: 0236.3892995.

- Email: vqhxd@danang.gov.vn.

- Viện trưởng: Đinh Thế Vinh, email: vinhdt@danang.gov.vn.

Nhiệm vụ của Viện Quy hoạch:

  - Nghiên cứu, khảo sát, điếu tra lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ do UBND thành phố và Sở Xây dựng giao;

  - Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố đã được Phê duyệt, tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố phương án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp của thành phố;

  - Đảm nhận và thực hiện các dự án quy hoạch, thiết kế mẫu công trình theo đồ án quy hoạch được duỵệt và những công việc có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

  - Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp từ 35KV trồ xuống trong các khu dân cư;

  - Tư vấn đầu tư xây dựng cho công dân và tổ chức khi có yêu cầu.

 

 2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng  Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 107 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3621925.  Fax: 0236.3621927.

- Email: tttvktxd@danang.gov.vn 

- Giám đốc: Trần Văn Nam  ,email: namtv2@danang.gov.vn

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ :

- Tư vấn cho Sở Xây dựng về thẩm định thiết kế kỹ thuật và giám định chất lượng xây lắp công trình theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học về phát triển ngành (bao gồm thiết kế, xây lắp, vật liệu xây dựng,…);

- Ngoài những nhiệm vụ tư vấn chung cho SởXây dựng để thực hiện chức năng QLNN, Trung tâm được thực hiện những hoạt động tư vấn cho cac cơ quan đơn vị có nhu cầu về tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình thiết kế quy hoạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp, san xuất vật liệu, xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và đào tạo bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc về lĩnh vực xây dựng trong phạm vi pháp luât quy định.

 3. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng  Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 109 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236. 3699889.  Fax: 0236.3699889.

- Email: ttkdclxd@danang.gov.vn  

- Giám đốc: Đặng Khánh An    ,email: andk@danang.gov.vn

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẳng có chức năng giúp cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, đánh giá kết luận về chất lượng sản phẩm xây đựng trên địa bàn thành phố Đà Nằng; Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:                                     

- Giúp thực hiện việc kiểm dịnh, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng, chất lượng thi công xây lắp; giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sàn phẩm xây dựng; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng có nhu cầu sửa chữa cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý... nhằm phục vụ cho các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư và cho các tổ chức, cá nhân;

- Quản lý lao động, tài sản, tài chính của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng thành phố giao.

 4.Công ty TNHHMTV Cấp nước Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Điện thoại: 0236.3696632.  Fax: 0236.3697222.

- Email: ctmtvcn@danang.gov.vn

- Giám đốc Nguyễn Trường Ảnh     ,email: anhnt3@danang.gov.vn

Công ty có các nhiệm vụ:

- Khai thác và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng;

- Thực hiện các chỉ đạo về quản lý nhà nước của Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng thuộc ngành xây dựng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sơ Xây dựng giao.

 

5. Công ty Quản lý vận hành Điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 19 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3873255.  Fax: 0236.3565741.

- Email: ctqlvhdcs@danang.gov.vn

- Giám đốc Phạm Tài     ,email: taip1@danang.gov.vn

Trung tâm Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng có chức năng và các nhiệm vụ:

- Phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Giám đốc Sở về việc qui hoạch, phát triển mạng lưới đèn điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố;

- Căn cứ vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, văn minh đô thị và kế hoạch được giao tổ chức lắp đặt, quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông theo đúng yêu cầu các dự án đã được duyệt .

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ về kinh tế- kỹ thuật có liên quan để góp phần cung ứng thiết bị phụ tùng tiết kiệm chi phí, đổi mới trang thiết, bị mở rộng mạng lưới đèn chiếu sáng và tạo vẽ mỹ quan thành phố.

- Tư vấn đầu tư và tư vấn giám sát các công trình điện chiêu sáng;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ chiếu sáng quảng cáo.

 

6. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 27 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3891054.  Fax: 0236.3891054.

- Email: ctcvcx@danang.gov.vn  

- Giám đốc Đặng Đức Thứ     ,email: thudd@danang.gov.vn

Công ty có nhiệm vụ:

- Quản lý, bảo vệ, khai thác, bảo dưỡng, tu bổ hệ thống các công viên, vườn hoa, vườn ươm, đài tưởng niệm, tượng đài, đảo giao thông, dải phân làn đường; hệ thống cây xanh đường phố, cây bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly, cây trong dải phân làn đường và các loại hình khác thuộc hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phô.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển hệ thông công viên, cây xanh công cộng của thành phổ, cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức khai thác mặt bằng để tổ chức sự kiện, lễ hội và dịch vụ vui chơi, giải trí ở các khu vực thuộc đơn vị quản lý và các dịch vụ khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sơ Xây dựng giao. 

 

7. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 25 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3562612.  Fax: 0236.3562594.

- Email: ctqln@danang.gov.vn   

- Giám đốc:  Trần Quang Triết  ,email: triettq@danang.gov.vn

Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng có nhiệm vụ:

- Quản lý các loại nhà thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh và để trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Kiến nghị điều chỉnh, thu hồi và bố trí lại nhà dôi thừa thuộc sở hữu nhà nước hiện do các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích khác;

- Lập hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân;

- Lập thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nhà nướcvà của UBND thành phố; theo dõi và đốc thu tiền bán nhà trả chậm theo quy định;

- Lập phương án phát triển, bảo dưỡng, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà và phá dỡ nhà bị hư hỏng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triên khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối họp với các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhà trong phạm vi do Công ty quản lý;

- Xây dựng phương án phát triển, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà chung cư hoặc phá dỡ chung cư hư hỏng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

- Bố trí, sắp xếp, lập hợp đồng thuê nhà chung cư, thu tiền thuê nhà chung cư đối với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của UBND thành phố;

- Phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của chung cư như: quản lý hành chính, an ninh, trật tự; dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản chung trong phạm vi chung cư và các dịch vụ khác có liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà chung cư theo đúng quy quy định; kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sang nhượng, cho thuê bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

- Theo dõi, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phát sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tranh chấp, khiếu nại về nhà chung cư theo quy định;

- Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính được giao cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và của UBND thành phố;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố giao.

 

Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập