Liên hệ

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, tầng 13 - Trung tâm hành chính - 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3.822.134      Fax: 0236.3.82.85.87

Email: sxd@danang.gov.vn

Văn phòng Sở, email: vpsxd@danang.gov.vn

Điện thoại: 0236.3.821318, 0236.3.822134

 

Thông tin của cán bộ công chức Văn phòng Sở Xây dựng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ EMAIL
(..@danang.gov.vn)

ĐIỆN THOẠI
(0236)

I

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

1

Phùng Phú Phong

Giám đốc

phongpp

0903644966

3822905

2

Võ Tấn Hà

Phó giám đốc havt

0905121217

3565524

3 Đinh Thế Vinh Phó giám đốc vinhdt

0985009967

3822014

4

Trần Văn Hoàng Phó giám đốc hoangtv1

0903502113

3822667

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

5

Lê Hồng Thu

Chánh Văn phòng

thulh

3822134

6

Nguyễn Hữu Quang

Phó Chánh Văn phòng

quangnh

3561362

7

Hồ Thị Mỹ Ngọc

Tổ trưởng 1 cửa

ngochtm

3561817

8

Thái Thị Minh Hiền

Chuyên viên chính

hienttm

3561362

9 Phạm Hữu Thắng Chuyên viên chính thangph

3821318

10 Mai Thị Minh Yên Chuyên viên chính yenmtm2

3822134

11

Trương Thị Thắm

Chuyên viên

thamtt1

3822134

12

Trần Lê Minh Tuấn

Chuyên viên

tuantlm1

3822134

13 Lê Thị Bích Vân Chuyên viên

vanltb

3561362

14

Nguyễn Đức Lâm Văn thư lamnd2 3821318

15

Phòng Tiếp Dân

 

tiepdan.sxd

3561817

III

QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

16

Bùi Huy Trí

Trưởng phòng

tribh

3822435

17

Lê Đức Yên

Phó Trưởng phòng

yenld

3562073

18 Huỳnh Tấn Cường Phó Trưởng phòng cuonght 3565566
19 Nguyễn Văn Quốc Phó Trưởng phòng quocnv1 3565566
20 Trần Đình Khanh Phó Trưởng phòng khanhtd1 3822435
21 Huỳnh Ngọc Châu Chuyên viên chauhn 3565566
22 Nguyễn Trung Nghĩa Chuyên viên nghiant3 3565566

IV

CẤP PHÉP XÂY DỰNG

23

Nguyễn Hải Đường

Trưởng phòng

duongnh

3822106

24

Trần Phước Hòa Bình

Phó Trưởng phòng

binhtph

3822106

25

Lê An Duy

Phó Trưởng phòng

duyla

3822106

26 Nguyễn Hữu Chí Chuyên viên chinh2

3822106

V

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

27

Trần Viết Dũng

Trưởng phòng dungtv6 3565538

28

Trần Phú Lịch

Phó Trưởng phòng

lichtp

3565538

29

Trương Hoài Nam

Phó Trưởng phòng

namth1

3565538

30

Võ Chí Quang

Chuyên viên

quangvc

3565538

31

Nguyễn Đức Bình

Chuyên viên

binhnd1

3565538

32

Trần Duy Linh

Chuyên viên

linhtd

3565538

VI

THANH TRA SỞ

33

Lê Văn Tuấn

Chánh Thanh tra

tuanlv

3561694

34

Trần Văn Quảng

Phó Chánh Thanh tra

quangtv

3561694

35

Châu Nhật Quang

Phó Chánh Thanh tra quangcn 3561694

36

Nguyễn Thanh Thảo

Thanh tra viên chính

thaont4

3561694

37

Trần Quỳnh Nga

Thanh tra viên

ngatq

3561694

38

Huỳnh Thị Mỹ Phương

Thanh tra viên

phuonghtm

3561694

39

Lê Mai Anh

Thanh tra viên

anhlm

3561694

40

Bùi Kính

Thanh tra viên

kinhb

3561694

41 Nguyễn Thị Nguyệt Thanh tra viên nguyetnt

3561694

VII

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

42

Trương Tiên Phong

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

phongtt

3826375

43 Nguyễn Thị Lệ Quyên Phó trưởng phòng quyenntl 3562566

44

Phan Văn Hiệp

Chuyên viên

hieppv

3826375

45

Ngô Quốc Hưng

Chuyên viên

hungnq4

3826375

46

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

hanhntm7

3826375

47

Nguyễn Kim Tín

Chuyên viên

tinnk

3826375

48

Mai thị Thu Hằng

Chuyên viên

hangmtt

3826375

49

Tôn Trang Nguyện

Chuyên viên

nguyentt

3562566

VIII

QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

50

Phạm Tăng Xuân Hòa

Trưởng phòng

hoaptx

3565539

 51

Nguyễn Văn Nhị Trình

Phó Trưởng phòng

 trinhnvn

3565539

52

Nguyễn Việt Uyên

Chuyên viên

uyennv1

3565539

IX

CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

53

Nguyễn Quang Thuận

Chi cục trưởng

thuannq

3826779

54

Võ Công Trứ

Chi cục Phó

truvc

3826779

55

Đặng Khánh An 

Chi cục Phó

andk

3826375

56

Bùi Thị Thu Thủy

Chuyên viên chính

thuybtt2

3826779

57

Nguyễn Thành Đạt

Chuyên viên

datnt

3826779

58

Đỗ Lan Hương

Chuyên viên

huongdl

3826779

59 Hoàng Thanh Hải Chuyên viên haiht

3826779

 

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng:  

1. Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 165 Trần Phú Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3871835.  Fax: 0236.3892995.

- Email: vqhxd@danang.gov.vn

- Phụ trách Viện: Nguyễn Phúc Thọ, email: thonp@danang.gov.vn

Nhiệm vụ của Viện Quy hoạch:

  - Nghiên cứu, khảo sát, điếu tra lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ do UBND thành phố và Sở Xây dựng giao;

  - Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố đã được Phê duyệt, tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố phương án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp của thành phố;

  - Đảm nhận và thực hiện các dự án quy hoạch, thiết kế mẫu công trình theo đồ án quy hoạch được duỵệt và những công việc có liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

  - Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp từ 35KV trồ xuống trong các khu dân cư;

  - Tư vấn đầu tư xây dựng cho công dân và tổ chức khi có yêu cầu.

 

 2. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 107 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3621925.  Fax: 0236.3621927.

- Email: tttvktxd@danang.gov.vn 

- Giám đốc: Trần Văn Nam, email: namtv2@danang.gov.vn

Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ :

- Tư vấn cho Sở Xây dựng về thẩm định thiết kế kỹ thuật và giám định chất lượng xây lắp công trình theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học về phát triển ngành (bao gồm thiết kế, xây lắp, vật liệu xây dựng,…);

- Ngoài những nhiệm vụ tư vấn chung cho SởXây dựng để thực hiện chức năng QLNN, Trung tâm được thực hiện những hoạt động tư vấn cho cac cơ quan đơn vị có nhu cầu về tư vấn lập dự án đầu tư, dự toán công trình thiết kế quy hoạch, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong thi công xây lắp, san xuất vật liệu, xác định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và đào tạo bổi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc về lĩnh vực xây dựng trong phạm vi pháp luât quy định.

 

3. Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 109 Lê Sát - Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236. 3699889.  Fax: 0236.3699889.

- Email: ttkdclxd@danang.gov.vn  

- Giám đốc: Trần Thị Kim Huế, email: huettk@danang.gov.vn

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẳng có chức năng giúp cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, đánh giá kết luận về chất lượng sản phẩm xây đựng trên địa bàn thành phố Đà Nằng; Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:                                     

- Giúp thực hiện việc kiểm dịnh, đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng, chất lượng thi công xây lắp; giám định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sàn phẩm xây dựng; kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng có nhu cầu sửa chữa cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý... nhằm phục vụ cho các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư và cho các tổ chức, cá nhân;

- Quản lý lao động, tài sản, tài chính của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng thành phố giao.

 

4. Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 27 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3891054.  Fax: 0236.3891054.

- Email: ctcvcx@danang.gov.vn  

- Giám đốc Nguyễn Thị Quỳnh Diễm, email: diemntq@danang.gov.vn

Công ty có nhiệm vụ:

- Quản lý, bảo vệ, khai thác, bảo dưỡng, tu bổ hệ thống các công viên, vườn hoa, vườn ươm, đài tưởng niệm, tượng đài, đảo giao thông, dải phân làn đường; hệ thống cây xanh đường phố, cây bóng mát, cây chắn gió, cây cách ly, cây trong dải phân làn đường và các loại hình khác thuộc hệ thống công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn thành phô.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển hệ thông công viên, cây xanh công cộng của thành phổ, cung ứng dịch vụ theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;

- Tổ chức khai thác mặt bằng để tổ chức sự kiện, lễ hội và dịch vụ vui chơi, giải trí ở các khu vực thuộc đơn vị quản lý và các dịch vụ khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phổ và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

 

5. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 06 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3.562 594.  Fax: 0236.3562594.

- Email: qlktn@danang.gov.vn  

- Giám đốc:  Trần Quang Triết  ,email: triettq@danang.gov.vn

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng có nhiệm vụ:

- Quản lý các loại nhà thuộc sở hữu nhà nước, có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích làm việc, sản xuất, kinh doanh và để trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Kiến nghị điều chỉnh, thu hồi và bố trí lại nhà dôi thừa thuộc sở hữu nhà nước hiện do các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng vào mục đích khác;

- Lập hợp đồng cho thuê nhà và thu tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân;

- Lập thủ tục bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nhà nướcvà của UBND thành phố; theo dõi và đốc thu tiền bán nhà trả chậm theo quy định;

- Lập phương án phát triển, bảo dưỡng, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà và phá dỡ nhà bị hư hỏng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triên khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Phối họp với các cơ quan chức năng có liên quan giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về nhà trong phạm vi do Công ty quản lý;

- Xây dựng phương án phát triển, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà chung cư hoặc phá dỡ chung cư hư hỏng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

- Bố trí, sắp xếp, lập hợp đồng thuê nhà chung cư, thu tiền thuê nhà chung cư đối với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của UBND thành phố;

- Phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của chung cư như: quản lý hành chính, an ninh, trật tự; dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo quản tài sản chung trong phạm vi chung cư và các dịch vụ khác có liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà chung cư theo đúng quy quy định; kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sang nhượng, cho thuê bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan;

- Theo dõi, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, phát sinh; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tranh chấp, khiếu nại về nhà chung cư theo quy định;

- Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính được giao cho Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và của UBND thành phố;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao thành phố giao.

6. Ban Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: 66 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3822.779.  Fax: 0236.3565741.

- Email: bannghiatrang@danang.gov.vn

- Giám đốc Trần Văn Nam, email: namtv4@danang.gov.vn.

7. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 18 đường Hồ Nguyên Trừng, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3621 530, Fax: 0236 3621 530  

Email: cttnxlnt@danang.gov.vn

Website: http//www.thoatnuocdanang.com

Giám đốc: Hà Văn Thành, email: thanhhv@danang.gov.vn

 Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải có nhiệm vụ:

- Quản lý, khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống thu gom, các trạm xử lý nước thải;

- Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành an toàn, liên tục;

- Xây dựng kế hoạch, duy tu sửa chữa, nạo vét mương, cống đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị phát huy hiệu quả thoát nước;

- Kiểm tra ngập úng, tổ chức khơi thông thoát nước khi có mưa; đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng;

- Quản lý, xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan kênh, mương thoát nước, hồ điều tiết;

- Quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải và môi trường không khí xung quanh các trạm xử lý nước thải;

- Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép đấu nối hệ thống xả nước thải của các tổ chức, hộ gia đình vào hệ thống thoát nước đô thị;

- Hướng dẫn việc sử dụng công trình thoát nước đô thị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm đến hệ thống thoát nước;
- Thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải;

- Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý dự án đầu tư các công trình thoát nước và xử lý nước thải;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải;

- Quản lý sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

8. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Đô thị thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 2, Tòa nhà làm việc các BQLDA & Các ĐVSN trực thuộc, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.35225036. 

- Email: ttqlhtdt@danang.gov.vn

- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Trần Văn Dũng, email: dungtv@danang.gov.vn.

- Phó giám đốc: Bà Mai Thị Thùy Linh, email: linhmtt@danang.gov.vn./.

 

Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập