Công bố giá Vật liệu xây dựng từ năm 2014 trở về trước trong chuyên mục Văn bản pháp quy

Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 9470 Sở Xây dựng Công bố giá VT nước Quý III - 2018 Vật tư nước Tải về
2 9470 Sở Xây dựng Công bố giá VT Điện Quý III - 2018 Vật tư điện Tải về
3 9470 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD Quý III - 2018 Vật liệu xây dựng Tải về
4 6403 Sở Xây dựng Công bố giá VT Nước Quý II - 2018 Vật tư nước Tải về
5 6403 Sở Xây dựng Công bố giá VT Điện Quý II - 2018 Vật tư điện Tải về
6 6403 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD Quý II - 2018 Vật liệu xây dựng Tải về
7 3247 Sở Xây dựng Công bố giá VT Nước Quý I-2018 Vật tư nước Tải về
8 3247 Sở Xây dựng Công bố giá VT Điện Quý I-2018 Vật tư điện Tải về
9 3247 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD Quý I-2018 Vật liệu xây dựng Tải về
10 616 Sở Xây dựng Công bố giá VT Nước Quý IV-2017 Vật tư nước Tải về

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Giấy phép: Số 86/GP-TTĐT do Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và  
Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp ngày 27/4/2013
Đăng nhập