Công bố giá Vật liệu xây dựng từ năm 2014 trở về trước trong chuyên mục Văn bản pháp quy

Công bố giá Công bố giá

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 365 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý IV năm 2020 Quý IV năm 2020 Vật tư nước Tải về
2 365 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý IV năm 2020 Quý IV năm 2020 Vật tư điện Tải về
3 365 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý IV năm 2020 Quý IV năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
4 365 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng tại TP Đà Nẵng quý IV/2020 Quý IV năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
5 7416 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý III năm 2020 Quý III năm 2020 Vật tư nước Tải về
6 7416 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý III năm 2020 Quý III năm 2020 Vật tư điện Tải về
7 7416 Sở Xây dựng Công bố giá VLXD quý III năm 2020 Quý III năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
8 7416 Sở Xây dựng Công bố giá vật liệu trong lĩnh vực xây dựng tại TP Đà Nẵng quý III/2020 Quý III năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
9 5032 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư nước quý II năm 2020 Quý II năm 2020 Vật tư nước Tải về
10 5032 Sở Xây dựng Công bố giá vật tư điện quý II năm 2020 Quý II năm 2020 Vật tư điện Tải về

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập