"Đà Nẵng được vinh danh là 1 trong 7 địa phương" chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số 29/05/2023

Đà Nẵng được vinh danh lần thứ 2 liên tiếp là địa phương tiêu biểu thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số 29/05/2023

Chuyển đổi số là "chìa khóa" giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội 29/05/2023

Kế hoạch Chuyển đổi số tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2023 10/04/2023

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 tại Cơ quan Sở Xây dựng 05/04/2023

Đà Nẵng sử dụng Kho kết quả TTHC số để cung cấp dịch vụ công "nâng cao" 03/04/2023

Quyết định phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2023 21/03/2023

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 2023 21/03/2023

Thông báo Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng tại Phiên họp định kỳ Quý I năm 2023 10/03/2023

Thông báo Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng tại Phiên họp định kỳ Quý I năm 2023 10/03/2023

Hướng dẫn triển khai chương trình, dự án ứng dụng CNTT năm 2023 28/02/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025" năm 2023 28/02/2023

Năm 2023 đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tài chính số, kinh tế số 17/02/2023

Năm 2023 là năm dữ liệu số Việt Nam 17/02/2023

Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhất Chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, thành phố (DTI 2021) 08/08/2022

Cổng thông tin Chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng 02/08/2022

Trung tâm giám sát điều khiển điện chiếu sáng, một thành tố xây dựng đô thị thông minh 01/07/2022

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng 12/05/2022

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2055,... 25/04/2022

Quyết định phê duyệt Danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2022 25/04/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 0 4 2
Đăng nhập