Đà Nẵng năm thứ hai liên tiếp xếp thứ nhất Chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, thành phố (DTI 2021) 08/08/2022

Cổng thông tin Chuyển đổi số của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng 02/08/2022

Trung tâm giám sát điều khiển điện chiếu sáng, một thành tố xây dựng đô thị thông minh 01/07/2022

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng 12/05/2022

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2055,... 25/04/2022

Mục tiêu 100% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trong năm 2022 18/04/2022

Chuyển đổi số: Chủ động xây dựng các ứng dụng thích ứng những hoạt động xã hội liên quan đến người dân 14/04/2022

Ra mắt mô hình Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt 10/04/2022

Bộ Xây dựng chị thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng 08/04/2022

Báo cáo chuyên đề Tuần 11/2022 tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 07/04/2022

Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia 06/04/2022

Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 04/04/2022

Vận hành, chạy thử ứng dụng Cổng thông tin Quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng 28/03/2022

Ứng dụng công nghệ IOT trong quản lý chiếu sáng công cộng trên nền tảng GIS 28/03/2022

Để người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số 09/03/2022

Quy chế hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 07/03/2022

Cải cách hành chính gắn với quá trình chuyển đổi số ngành Xây dựng 26/02/2022

Chuyển đổi số và cuộc sống ở Việt Nam 10 năm tới: Góc nhìn từ chuyên gia 08/02/2022

Đà Nẵng xác định chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế 03/02/2022

Chuyển đổi số: Đà Nẵng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 24/01/2022

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 8 9 2 9
Đăng nhập