Ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (31/10/2018)
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND Ban hành ...
Về việc tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng và một số nội dung liên quan đến Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (16/08/2018)
Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã có Công văn s...
Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia (18/08/2017)
Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 2054/STT...Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập