Hướng dẫn gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (18/10/2021)
Quản lý Hoạt động Xây dựng - Mỹ Hạnh
Triển khai thực hiện Công điện số 08/CĐ-PCTT ngày 05/10/2021 của BCH PCTT, TKCN và PTDS (06/10/2021)
File pdf: Nội dung Công điện số 08/CĐ-PCTT ngày 05/10/2021 của BCH PCTT, TKCN và PTDS ...
Thông báo triển khai Quyết định số 2985/QĐUBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố (17/09/2021)
File Pdf : Quyết định số 2985/QĐUBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn phòng Sở Xâ...


Liên kết web Liên kết web

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587
Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử nội bộ

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 
Đăng nhập