Thông báo mời thầu dự án Trường THCS Đàm Quang Trung (Giai đoạn 1)
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 24/01/2014 Lượt xem: 13


<p align="center"> <strong>THÔNG BÁO MỜI THẦU</strong></p> <p> - Tên Bên mời thầu: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.</p> <p> - Tên dự án: Trường THCS Đàm Quang Trung (Giai đoạn 1)</p> <p> - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước</p> <p> - Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2014 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2014 (trong giờ hành chính).</p> <p> - Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 106 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3822134, Fax: 0511.3828587).</p> <p> - Giá bán 1 bộ HSMT: 30.000.000 đồng (<em>ba mươi triệu đồng</em>).</p> <p> - Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.</p> <p> - Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2014</p> <p> - Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (<em>bốn trăm triệu đồng</em>) bằng Thư bảo lãnh.</p> <p> HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2014, tại Trụ sở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.</p> <p> Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà đầu tư nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.</p> <p> <a href="/documents/10184/12457/502da740-fd1e-4b1e-89f2-e66b5bfebd9e">Công văn và Phiếu đăng ký kèm theo</a></p> <p> ./.</p>

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 7 9 8
Đăng nhập