Công bố Danh mục dự án BT
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 24/01/2014 Lượt xem: 6


<p> <strong>Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng công bố Danh mục dự án BT với các nội dung chính sau:</strong></p> <p> - Tên dự án: Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hoà Liên.</p> <p> - Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang và phường Hoà Hiệp Bắc và Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.</p> <p> - Tổng mức đầu tư: 120.861.774.000 đồng <em>(Một trăm hai mươi tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi tư ngàn đồng).</em></p> <p> - Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.</p> <p> - Thời gian công bố: 03 số báo liên tiếp (ngày 11, 12, 13/9/2013).</p> <p> - Thời gian đăng ký thực hiện dự án: Từ ngày 14 tháng 9 năm 2013 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính).</p> <p> <a href="/documents/10184/12457/a7192e66-2eea-4d9d-b577-edf2e1097a9d">Nội dung đề nghị đăng tải theo Phiếu đăng ký công bố danh mục dự án BT đính kèm.</a></p> <p> ./.</p>

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 1 8 5 4 6 0
Đăng nhập