Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 10/07/2023 Lượt xem: 97


Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/ĐUK ngày 09/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 03/7/2023, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan
thành phố phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được nghe tóm tắt Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng, lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua hình thức chiếu Video và báo cáo kiểm điểm kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ. Với thời lượng 30 phút bằng những hình ảnh, thước phim sinh động, video sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở Xây dựng đã tóm tắt đầy đủ những thành tích đạt được và đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo Đảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt được những kết quả quan trọng, 8/8 chỉ tiêu đạt kết quả và tiến độ đề ra.

 


Video kết quả nổi bật trong 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX,
nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Xây dựng

 

Hội nghị cũng được nghe 04 tham luận gồm: (1) Công tác dân vận trong thực hiện thủ tục hành chính; (2) Công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên; (3) Về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng; (4) Trách nhiệm của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tại Hội nghị, các đảng viên thống nhất cao với dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Báo cáo kiểm điểm Bam chấp hành và tham gia thảo luận Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ, theo đó 100% đảng viên dự Hội nghị nhất trí các chỉ tiêu thực hiện của Đảng bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ gồm: Tiếp tục thực hiện 8 (tám) chỉ tiêu được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Xây dựng. Đồng thời, thực hiện bổ sung các chỉ tiêu vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: mỗi năm phấn đấu kết nạp 3% chỉ tiêu kết nạp đảng so với số lượng đảng viên đầu năm; thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt” tại các chi bộ trực thuộc; xây dựng và thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng; xây dựng ít nhất một gương điển hình tiên tiến.

 


Đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã thống nhất cao nội dung các Báo cáo tại Hội nghị. Đặc biệt, Đảng bộ Sở đã thực hiện cải cách hành chính trong công tác Đảng thông qua xây dựng báo cáo bằng hình thức VIDEO. Thước phim có nội dung rất chi tiết, đầy đủ, phản ánh được kết quả các mảng, lĩnh vực, nhiệm vụ Đảng bộ Sở Xây dựng đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua. Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ theo chương trình công tác UBND thành phố, Đảng bộ Sở còn nghiêm túc triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình, 02 Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với việc biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, đồng chí cũng nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh đã được nêu trong dự thảo Nghị quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh về việc Đảng bộ cần trao đổi, nghiên cứu, thảo luận thêm về tỷ lệ phát triển đảng và tỷ lệ các cuộc kiểm tra, giám sát từ nay đến cuối nhiệm kỳ cho phù hợp với quy định của Trung ương và Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. 

 


Đảng viên biểu quyết tại Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí vừa là lời động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng trong nửa nhiệm kỳ qua, vừa định hướng, giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Sở xây dựng Thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Đồng chí đã thay mặt Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và hứa Sở sẽ tiếp tục triển khai với tinh thần chủ động, đoàn kết, đổi mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã đề ra.

                                                                             Đảng ủy Sở Xây dựng


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 4 0 6 2 7 7
Đăng nhập