Chủ trương đầu tư tủ điện chiếu sáng công cộng kết nối về Trung tâm điều khiển chiếu sáng
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 17/05/2023 Lượt xem: 56


Nhằm phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng theo hướng hiện đại, kết nối thành phố thông minh, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2320/UBND-SXD ngày 11/5/2023, trong đó:

 

1. Yêu cầu chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình điện chiếu sáng công cộng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách (có bàn giao tài sản cho thành phố quản lý, sử dụng), trường hợp có thiết kế tủ điện chiếu sáng bắt buộc phải thiết kế, đầu tư tủ điện có thiết bị điều khiển phù hợp, tương thích để kết nối và điều khiển đồng bộ về Trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng hiện có của thành phố. Đối với công trình, hạng mục công trình điện chiếu sáng công cộng đang thi công, chủ đầu tư lập hồ sơ đầu tư bổ sung phần thiết bị tủ điện để kết nối đồng bộ về Trung tâm điều khiển chiếu sáng.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện, lưu ý trong công tác thẩm định hồ sơ và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.

 

2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất đầu tư mở rộng tủ điện kết nối Trung tâm điều khiển chiếu sáng với quy mô phù hợp nhằm sớm hoàn thành mục tiêu kết nối 100% tủ điện về Trung tâm điều khiển chiếu sáng theo Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND thành phố; cụ thể như sau:

 

- Năm 2023-2024: Đầu tư mở rộng 500 tủ;

 

- Năm 2024-2025: Đầu tư mở rộng 500 tủ;

 

- Năm 2025-2026: Đầu tư mở rộng số tủ còn lại.

 

Căn cứ chủ trương nêu trên, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3364/SXD-HTKT ngày 15/5/2023 hướng dẫn triển khai nội dung trên và chuẩn bị thủ tục đầu tư mở rộng tủ kết nối Trung tâm điều khiển giai đoạn 3 theo quy định./.

 

 

Tải văn bản 2320/UBND-SXD

 

Tải văn bản 3364/SXD-HTKT

 

Phòng Hạ tầng kỹ thuật


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 2 7 9 6 8
Đăng nhập