Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 10/02/2023 Lượt xem: 409


Sáng ngày 10 tháng 02 năm 2023, Sở Xây dựng tổ chức buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tại Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng.

 

Theo đó, tại Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 09/02/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm viên chức quản lý đối với ông Trà Văn Quang -  Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trưởng phòng Kỹ thuật – Dự án, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm.

 


Đồng chí Trà Văn Quang (đứng giữa) được bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng

 


Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng
phát biểu giao nhiệm vụ cho viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm

 

Văn phòng Sở


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 7 8 8 1 9 0
Đăng nhập