Công bố kết luận thanh tra tại UBND quận Liên Chiểu
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 18/01/2023 Lượt xem: 35


Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 18/8/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây mới khối lớp học Trường THCS Lương Thế Vinh và Mương thoát nước Tổ 198 phường Hòa Minh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 18/8/2022 đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại UBND quận Liên Chiểu. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 10127/KL-SXD ngày 30/12/2022 Về việc thanh tra công trình Xây mới khối lớp học Trường THCS Lương Thế Vinh và Mương thoát nước tổ 198 phường Hòa Minh do UBND quận Liên Chiểu làm Chủ đầu tư.

 

Thực hiện Điều 47, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định vể tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, ngày 11/01/2023, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 10127/KL-SXD ngày 30/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Về việc thanh tra công trình Xây mới khối lớp học Trường THCS Lương Thế Vinh và Mương thoát nước tổ 198 phường Hòa Minh do UBND quận Liên Chiểu làm Chủ đầu tư.

 

Thành phần dự buổi công bố gồm có ông Lê Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - Trưởng Đoàn thanh tra, Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 234/QĐ-SXD, ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Liên Chiểu, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận, UBND phường Hòa Minh, Trường THCS Lương Thế Vinh và các đơn vị tư vấn, tham gia hoạt động xây dựng tại hai công trình xây dựng.

 

Kết quả thanh tra cho thấy UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị có liên quan cơ bản thực hiện đúng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra các sai sót, tồn tại trong việc thực hiện của UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị có liên quan.

 

Trên cơ sở đó, Đoàn thanh tra đã đề nghị UBND quận Liên Chiểu và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội dung Kết luận Thanh tra của Giám đốc Sở Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn thực hiện. UBND quận Liên Chiểu tiếp thu những sai sót đã nêu trong Kết luận thanh tra, nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh kịp thời trong thời gian tới, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Sở Xây dựng.

 

 

Tải Quyết định số 234/QĐ-SXD

 

 

Thanh tra Sở


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 0 0 8
Đăng nhập