Đảng bộ Sở Xây dựng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 12/01/2023 Lượt xem: 128


Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đại diện BCH Đoàn Sở và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc, đại diện Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi - UV BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan
thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

Báo cáo tóm tắt của Đảng ủy Sở Xây dựng nêu rõ: Năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng lại trải qua thiên tai, lũ lụt, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng, Đảng bộ  Sở nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo, điều hành đơn vị cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao theo Nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ Sở với 9 chỉ tiêu và 10 nhiệm vụ theo đúng mục tiêu tổng quát của năm.

 

Trong công tác xây dựng Đảng năm 2022, công tác chính trị, tư tưởng thực hiện nghiêm túc, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng vào đường lối của Đảng, nói và làm theo nghị quyết, tuân thủ Điều lệ Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật của nhà nước; chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo, 100% ĐBBP, chi bộ trực thuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo quy định tại Kết luận số 18-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và thực hiện chấm điểm sinh hoạt theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy; công tác phát triển đảng vượt tiêu chí đề ra, không chỉ chú trọng về số lượng mà còn phải đảm bảo về chất lượng; công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra giám sát đi vào nề nếp, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác dân vận và quy chế dân chủ thực hiện tốt, ngoài việc đảm bảo sự hài lòng của tổ chức công dân, phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan, còn đóng góp cho an sinh xã hội như tham gia nhiều “địa chỉ nhân đạo”, quyết tâm thực hiện “Mô hình Dân vận khéo” và hoàn thành 5/5 chỉ tiêu theo đăng ký; tham gia các quỹ an sinh xã hội theo quy định; hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên đem lại hiệu quả, ảnh hưởng tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn; Công đoàn Sở Xây dựng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn Thanh niên Sở được xếp loại Đơn vị xuất sắc dẫn đầu...

 

Trong thực hiện công tác chuyên môn, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố giao trong năm 2022 như: Hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao; hoàn thành 7/7 nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/01/2022 của UBND thành phố về việc ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2022, Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 05/09/2022 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ tại Quyết định số 123/QĐ-UBND; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên.

 

Ngoài ra, Đảng bộ Sở còn chỉ đạo quyết liệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành cơ bản Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và các quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2022; tổ chức triển khai nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Xây dựng theo tinh thần Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực;

 

Công tác khắc phục các hạn chế của năm trước triển khai nghiêm túc: đã tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ do UBND thành phố giao trên phần mềm quản lý công việc UBND thành phố giao, đến thời điểm 31/12/2022, tỷ lệ thực hiện và cập nhận đạt 88,6% (1.332/1.504 việc). Ngoài ra Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành toàn bộ công việc UBND thành phố giao còn tồn tại của các năm 2018, 2019, 2020 và năm 2021. Đặc biệt, năm 2022, Sở Xây dựng đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong thực hiện dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, công dân (tỷ lệ HS trễ hạn năm 2022 là 1,01% giảm 2,59% so với năm 2021); kỷ luật, kỷ cương hành chính đã từng bước đi vào nề nếp, không có trường hợp nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ; tỷ lệ hài lòng của tổ chức công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở là 100%;

 

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của năm 2022, các nhiệm vụ theo chương trình, nhiệm vụ công tác UBND thành phố giao, Đảng bộ Sở cũng đã quyết liệt trong việc triển khai các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng như khắc phục các kiến nghị được nêu tại các kết luận thanh tra, kiểm toán; từng bước xử lý các tồn tại hạn chế được nêu tại các kết luận thanh tra, kiểm toán; xây dựng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển của Ngành Xây dựng nói riêng và thành phố nói chung.

 

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, kết quả đánh giá cuối năm 2022: 100% Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc đạt kết quả hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 90% Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc đạt kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 20% chi bộ trực thuộc đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Sở Xây dựng tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ. Cùng với việc triển khai công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở đã chỉ đạo tập trung lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm UBND thành phố giao, các nhiêm vụ theo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, đột xuất do lãnh đạo thành phố giao; khắc phục các tồn tại hạn chế được nêu tại các kết luận thanh tra, kiểm toán; công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo an sinh xã hội; đóng góp các lại quỹ, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.... Năm 2023, đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy các kết quả đạt được của năm 2022 trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ thành phố giao. Đồng thời, cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị năm 2023 của ngành.

 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy Sở đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, yêu cầu toàn Đảng bộ trên tinh thần phát huy kết quả đạt được năm 2022, khắc phục những hạn chế thiếu sót còn tồn tại; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí và hành động tập trung triển khai tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy cũng như Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và những quyết sách cụ thể UBND thành phố; chú trọng xây dựng Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức; triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề năm của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên”;

 


Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

 

Phấn đấu kết nạp 11 đảng viên trở lên đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn; tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 29/12/2020 của Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu ít nhất 90% chi bộ được đánh giá chất lượng “Tốt” trở lên theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 05/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 17/12/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý đảm bảo hiệu quả, chất lượng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phấn đấu Công đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt danh hiệu thi đua xuất sắc.

 


BCH Đảng ủy Sở chụp hình lưu niệm với BTV Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

 

Hội nghị cũng đã vinh danh 05 chi bộ và 68 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022. Khen thưởng chuyên đề với 06 chi bộ, đảng bộ bộ phận, Đoàn Thanh niên Sở vì có đóng góp vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

 

Với mục tiêu tổng quát năm 2023 là “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần dân chủ, hưởng ứng công tác an sinh xã hội; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND thành phố và nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên », Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

 

Một số hình ảnh Lãnh đạo Sở trao Giấy khen cho chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

 

 

 

 

Đảng ủy Sở Xây dựng


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 4 1 4 3
Đăng nhập