Công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn quận Thanh Khê
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 22/12/2022 Lượt xem: 109


Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 19/5/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn quận Thanh Khê.

 

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 9147/KL-SXD ngày 01/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn quận Thanh Khê.

 

Thành phần dự buổi công bố gồm có ông Lê Văn Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 130/QĐ-SXD, ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND quận.

 

Kết quả thanh tra cho thấy UBND quận thực hiện công tác cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra các sai sót, tồn tại trong việc thực hiện của UBND quận Thanh Khê.

 

Trên cơ sở đó, Đoàn thanh tra đã đề nghị UBND quận Thanh Khê thực hiện đầy đủ nội dung nêu tại kết luận thanh tra. UBND quận Thanh Khê thống nhất với nội dung kết luận thanh tra, sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng theo Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng; khắc phục những sai sót và rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

 

Thanh Tra Sở


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 0 6 5
Đăng nhập