Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 19/12/2022 Lượt xem: 65


Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐUK ngày 30/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, sáng ngày 17/12/2022, Đảng bộ Sở Xây dựng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và kết hợp nghe thông tin thời sự cho 490 đảng viên, cán bộ chủ chốt, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và quần chúng, đoàn viên ưu tú đến từ 03 Đảng bộ bộ phận, 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

 

 

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe đồng chí Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

Hội nghị cũng đã được nghe một số thông tin về thời sự trong nước và quốc tế để đảng viên và cán bộ chủ chốt của toàn Đảng bộ có nhận định, đánh giá đúng đắn, chính xác về tình hình trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, có phương pháp ứng xử xã hội phù hợp nhằm giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng.

 

 

ĐẢNG ỦY SỞ XÂY DỰNG


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 4 1 5 2
Đăng nhập