Sở Xây dựng tổ chức tập huấn về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 17/11/2022 Lượt xem: 33


Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của thành phố Đà Nẵng.

 

Ngày 11/11/2022, Sở Xây dựng đã tổ chức lớp tập huấn về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ cho công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

 

Hình ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị tập huấn


 

 

 

Về tham dự Hội nghị tập huấn, hân hạnh được đón tiếp đồng chí Trần Văn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng về tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 


Hình ảnh 2: Đồng chí Trần Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã trình bày các nội dung liên quan đến Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: Quy định chung, Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công, Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công, Lập – Chấp hành dự toán và quyết toán, Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, Xây dựng giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự ngiệp công, Tổ chức thực hiện; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 và Công văn số 9975/BTC-HCSN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022.

 


Hình ảnh 3: Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị tập huấn

 

Trong khuôn khổ tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức tham dự cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề về những vướng mắc, bất cập và kiến nghị những nội dung liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị, xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị trong thời gian tới và một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách kế toán, quản lý tài sản công,… Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Văn phòng Sở


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 4 9 3 7 1
Đăng nhập