Thông báo lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 16/11/2022 Lượt xem: 111


Ngày 14/11/2022, UBND thành phố có Công văn số 6188/UBND-ĐTĐT “V/v xử lý kết quả rà soát Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố, theo đó: Thống nhất chủ trương ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Thực hiện chủ trương trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các sở, ngành, các chủ đầu tư lấy ý kiến góp ý về việc ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Để đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố hỗ trợ đăng thông tin lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đính kèm dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thành phố) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải và tổng hợp ý kiến góp ý (nếu có), gửi Sở Xây dựng để tiếp thu, hoàn chỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định.

 

 

Tải văn bản

 

Tải dự thảo Tờ trình bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND

 

Tải dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND

 

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 8 8 7
Đăng nhập