Thông báo lấy ý kiến về các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 04/11/2022 Lượt xem: 99


 

     Sở Xây dựng kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về các nội dung nêu trên, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/11/2022 để Sở Xây dựng có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

 

Tải văn bản

 

Tải dự thảo lấy ý kiến

Link 1

 

Link 2

 

Phòng Quản lý hoạt động xây dựng


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 7 1 4
Đăng nhập