Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác, giám sát việc chăm sóc duy trì cây xanh đô thị
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 08/09/2022 Lượt xem: 348


     Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị là đơn vị sự nghiệp được Sở Xây dựng giao nhiệm vụ giám sát, quản lý việc cung ứng các dịch vụ công ích đô thị, trong đó có lĩnh vực cây xanh.

 

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ khi mới thành lập, trên cơ sở quy định pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan Trung tâm đã tập trung xây dựng Dự thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, tiếp thu hoàn thiện và ban hành Quy trình giám sát, quản lý công tác duy trì, chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hằng năm trên cơ sở Hợp đồng đặt hàng đã ký kết giữa Sở Xây dựng và Công ty Công viên - Cây xanh, Phương án chăm sóc duy trì cây xanh do Công ty lập, Trung tâm đã xây dựng và ban hành Đề cương giám sát công tác duy trì cây xanh đô thị làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Tham gia hướng dẫn, góp ý cho đơn vị cung ứng dịch vụ công ích xây dựng và hoàn thiện Phương án cung ứng dịch vụ và biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình cung ứng theo hợp đồng đã ký kết, trình chủ đầu tư phê duyệt theo luật định.

 


Giám sát công tác trang trí hoa trên đường Bạch Đằng

 

     Việc ban hành kịp thời Quy trình, Đề cương giám sát công tác duy trì cây xanh đô thị đã làm rõ trình tự, thủ tục, phương thức thực hiện trong quá trình giám sát; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người giám sát và các chủ thể khác có liên quan, tránh tùy tiện chủ quan. Qua đó nâng cao chất lượng công tác giám sát chăm sóc duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Góp phần phát huy một cách tốt nhất mức độ đáp ứng của hệ thống cây xanh đô thị phục vụ nhu cầu ngày càng cao đời sống người dân, du khách và nhà đầu tư đến thành phố.

 

     Ngay sau khi Quy trình, Đề cương ban hành, Trung tâm đã chỉ đạo bộ phận, cán bộ giám sát tập trung nghiên cứu, nắm rõ chi tiết, cụ thể từng nội dung của Đề cương, Quy trình giám sát; các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan, đảm bảo quá trình kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và nội dung giám sát; tuân thủ đúng quy định pháp luật, đạt chất lượng tốt, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường đảm bảo, khối lượng phù hợp với đặt hàng và thực tế hiện trường.

 

  
Kiểm tra chất lượng tình trạng sinh trưởng cây xanh đường phố

 

 
Giám sát công tác cắt tỉa cây xanh bóng mát trước mùa mưa bão

 

     Việc áp dụng nghiêm “Quy trình, Đề cương giám sát, quản lý công tác duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” trong quá trình giám sát, quản lý giúp cho các giám sát viên chủ động trong công tác giám sát, phối hợp kịp thời với Công ty Công viên - Cây xanh; nâng cao một bước trách nhiệm của người trực tiếp chăm sóc, của cán bộ quản lý đơn vị cung ứng dịch vụ, của cán bộ giám sát, khắc phục tính chủ quan, tùy tiện. Qua đó, đã nâng cao đáng kể chất lượng công tác chăm sóc cây xanh; đáp ứng tiến độ cung ứng dịch vụ, khối lượng đặt hàng; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình chăm sóc.

 


Giám sát công tác cải tại thảm cỏ trên đường Nguyễn Hữu Thọ

 

     Căn cứ Dự toán, Hợp đồng đặt hàng hàng năm, trên cơ sở phân khai khối lượng từng quý, kế hoạch chăm sóc, duy trì hằng tuần của Công ty Công viên - Cây xanh, Tổ giám sát, quản lý đã xây dựng kế hoạch giám sát tuần, phân công trách nhiệm rõ ràng của từng thành viên theo từng địa bàn.

 

     Cán bộ được phân công giám sát địa bàn có trách nhiệm:

 

     + Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công việc tại hiện trường, việc ghi nhật ký công trình, việc phát sinh tăng, giảm theo kế hoạch Tuần Công ty đã cung cấp.

 

     + Kiểm tra sự phù hợp vật tư, vật liệu, cây giống trước khi đưa vào thi công (nếu có); khối lượng thực hiện trong ngày; đánh giá chất lượng, nếu không đạt yêu cầu thì giám sát đề nghị Đội thi công khắc phục ngay; trường hợp chưa thể khắc phục ngay thì lập biên bản hiện trường, xác định thời gian khắc phục hoàn thiện.

 

     + Chụp ảnh, quay phim hiện trạng thi công hoặc sự cố để làm cơ sở xử lý sau này. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại mỗi vị trí thi công.

 

     + Cuối tuần các thành viên giám sát theo địa bàn phân công báo cáo kết quả giám sát về giám sát trưởng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo.

 

 
Công tác kiểm tra Hồ sơ nghiệm thu

 

     Đi đôi với việc ban hành kịp thời và áp dụng nghiêm quy trình, đề cương giám sát, qua 02 năm đi vào hoạt động, công tác giám sát, quản lý dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh đô thị của Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị đã có nhiều chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả. Qua đó, nâng cao một bước chất lượng sinh trưởng cây xanh, cảnh quan đô thị của thảm hoa, thảm cỏ, góp phần tạo ra được nhiều tiện ích tốt hơn của hệ thống cây xanh đô thị trong việc phục vụ đời sống người dân, du khách, nhà đầu tư đến với Thành phố.

Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 6 3 8 7 6
Đăng nhập