Triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu về nhà ở
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 29/08/2022 Lượt xem: 279


     Triển khai Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (được phê duyệt theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 (được phê duyệt theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), UBND thành phố đang giao Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030, trình phê duyệt vào cuối năm 2022.

 

     Để có số liệu thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng đã có Công văn số 6302/SXD-QLN ngày 29/8/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện khảo sát về nhu cầu nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

     Gồm 03 nhóm đối tượng dưới đây (các nhóm đối tượng còn lại sẽ được khảo sát thông qua các kênh thông tin khác):

 

     - Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

 

     - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

 

     - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

 

     Hình thức khảo sát: Theo 01 trong 02 cách thức dưới đây.

 

         - Cách 1: Truy cập đường link  https://forms.gle/JVfDF48bZiQhDeJV8

 

         - Cách 2: Quét mã QR-Code trên điện thoại: 

 

     

     Kết quả của đợt khảo sát trên là thông tin quan trọng để phục vụ công tác điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện.

 

     Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng - Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (số điện thoại: 0236.3565539) để trao đổi, phối hợp./.

(đính kèm theo Công văn số 6302/SXD-QLN ngày 29/8/2022 của Sở Xây dựng)

 

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 9 5 1 5 6 9
Đăng nhập