ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUY HOẠCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 - NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2023
Thông báo thực hiện nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 17/08/2022 Lượt xem: 130


Tải văn bản

Phòng Quản lý hoạt động xây dựng - Công Trứ


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 2 5 3 5 6 0
Đăng nhập