Danh sách các trường hợp ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Đợt 1 và Đợt 2)
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 29/07/2022 Lượt xem: 1243


Danh sách các trường hợp ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Đợt 1 và Đợt 2)

 

     Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng tại Công văn 323/CV-SDN/NOXH và 234/CV-SDN/NOXH ngày 15/7/2022, Sở Xây dựng công bố công khai Danh sách các trường hợp ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Đợt 1 và Đợt 2) như sau:

 

     Đợt 1:

     - Số lượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội:                       292 trường hợp

 

     - Số lượng đã ký hợp đồng mua bán:                               254 trường hợp

 

     - Số lượng không mua/không ký hợp đồng mua bán:        38 trường hợp

 

     (Đính kèm theo Công văn 323/CV-SDN/NOXH ngày 15/7/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng)

     

     Đợt 2:

     - Số lượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội:                       234 trường hợp

 

     - Số lượng đã ký hợp đồng mua bán:                               203 trường hợp

 

     - Số lượng không mua/không ký hợp đồng mua bán:        31 trường hợp

 

     (Đính kèm theo Công văn 324/CV-SDN/NOXH ngày 15/7/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng)

 

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

2 0 4 0 5 8 9 3
Đăng nhập