Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Xây dựng Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 30/05/2022 Lượt xem: 245

Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Xây dựng Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027


     Thực hiện Công văn số 1252-CV/ĐUK ngày 21/10/2021 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2022-2027, Đảng ủy Sở Xây dựng đã chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Xây dựng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào ngày 28/5/2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Bùi Thiên Vỹ - UVBTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố.


Đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Đại hội đã thảo luận, đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; không khí thảo luận tại Đại hội sôi nổi, thẳng thắn, nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết của ngành xây dựng và của phòng trào đoàn. Đại hội biểu quyết nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo trình Đại hội, nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên Sở Xây dựng ngày một phát triển. Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng khóa VII gồm 13 đồng chí để lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên Sở Xây dựng trong nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đồng chí Châu Nhật Quang giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết thay mặt đoàn viên, thanh niên Sở Xây dựng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan thành phố lần thứ VIII.


Đồng chí Bùi Thiên Vỹ - UVBTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố
phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Phú Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Bùi Thiên Vỹ - UVBTV Thành đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan thành phố đánh giá rất cao và đề nghị phát huy các kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh niên Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến cần tập trung các vấn đề sau: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, định hướng chính trị, tử tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng; phát huy hơn nữa các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; phát huy tính xung kích, năng động của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn liền với lĩnh vực quản lý của ngành; tăng cường các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao thể chất theo gương Bác Hồ vỹ đại.


Ban chấp hành Đoàn Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

     Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp khẳng định bước trưởng thành của công tác đoàn và phong trào thanh niên Sở Xây dựng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Sở Xây dựng và Đoàn Khối các cơ quan thành phố. Thành công của Đại hội ngày hôm nay sẽ là tiền đề để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng ngày một phát triển./.

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Xây dựng

 

 


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 8 1 3 5 5 7 8
Đăng nhập