Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng
Người đăng tin: Luân Thành Đặng Ngày đăng tin: 12/05/2022 Lượt xem: 57


     Thực hiện Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 1475/KH-SXD ngày 14/3/2022 của Sở Xây dựng về Chuyển đổi số ngành Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (Trung tâm) đã mạnh dạn đăng ký và đã được Giám đốc Sở Xây dựng giao 02/03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 liên quan đến công tác chuyển đổi số tại Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 10/02/2022, cụ thể:

       1. Số hoá và lưu trữ hồ sơ 02 thủ tục hành chính: Cấp phép đấu nối điện chiếu sáng công cộng; tiếp nhận và bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đô thị do Sở Xây dựng quản lý.

      2. Cập nhật, số hoá và lưu trữ hiện trạng lưới điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn 02 quận: Hải Châu Thanh Khê.

       Mục đích công tác số hoá là quản lý, lưu trữ hệ thống tài liệu trong lĩnh vực quản lý; phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, tổ chức khai thác, sử dụng; cung cấp, chia sẻ thông tin về lĩnh vực quản lý hạ tầng đô thị do Trung tâm đang quản lý.

     Để đạt được mục đích đề ra, lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, vai trò của công tác chuyển đổi số, từ đó đã làm thay đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và trong việc giải quyết nhiệm vụ được giao của mỗi viên chức Trung tâm. Trung tâm đã đưa ra nội dung lấy kết quả lập hồ sơ điện tử trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả công việc hàng quý và hàng năm đối với từng viên chức; theo đó cá nhân đủ điều kiện xếp loại xuất sắc nhưng không thực hiện lập hồ sơ điện tử đối với công việc được giao giải quyết thì không được xếp loại.

     Với mục tiêu đặt ra là hoàn thành 100% hai nhiệm vụ số hoá 02 thủ tục hành chính và hiện trạng lưới điện chiếu sáng trên địa bàn 2 quận Hải Châu và Thanh Khê. Bên cạnh đó, phấn đấu toàn bộ hồ sơ đầu vào cũng như đầu ra đều được xử lý, soạn thảo, chỉnh lý, ký và ban hành đều được thực hiện trên hệ thống văn bản điều hành trong đó, phải đính kèm đầy đủ các file hồ sơ, tài liệu viện dẫn trong quá trình xử lý, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho việc lưu trữ, sao lục hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, thanh kiểm tra sau này. Trung tâm đã đưa ra các giải pháp thực hiện như sau:

     - Về công tác số hoá và lưu trữ hồ sơ 02 thủ tục hành chính, Lãnh đạo Trung tâm giao nhiệm vụ cho viên chức làm công tác Văn thư Trung tâm, nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ Văn phòng Sở, phòng chuyên môn Sở Nội vụ về triển khai lập hồ sơ công việc điện tử, việc chuyển hồ sơ vào lưu trữ tại cơ quan nhằm triển khai hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc điện tử cho toàn bộ viên chức Trung tâm với mục tiêu kể từ ngày 01/01/2022, toàn bộ viên chức Trung tâm phải lập hồ sơ công việc điện tử cho toàn bộ công việc được giao xử lý đảm bảo các yêu cầu về lưu trữ, sao lục đề ra. Việc lập hồ sơ công việc điện tử phải được thực hiện từ bước chuyển văn bản giao nhiệm vụ đến bước cập nhật toàn bộ tài liệu, hồ sơ viện dẫn có liên quan, dự thảo văn bản trình ký, ban hành đều phải được lập, trình ký trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm giá trị pháp lý là bản gốc văn bản điện tử hoặc bản sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày.

     Qua hơn 4 tháng thực hiện, việc lập hồ sơ công việc điện tử, thực hiện số hoá thủ tục hành chính tại Trung tâm bước đầu đã ổn định đi vào nền nếp. 100% viên chức đã thành thạo và xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên Hệ thống điều hành văn bản đảm bảo đúng trình tự xử lý; tạo lập đầy đủ hồ sơ, tài liệu viện dẫn ngay từ bước dự thảo, trình ký và ban hành theo đúng mục tiêu đề ra.

     - Về công tác cập nhật, số hoá và lưu trữ hiện trạng lưới điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn quận Hải Châu và quận Thanh Khê: Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Trung tâm đã giao cho bộ phận quản lý điện chiếu sáng xây dựng phần mềm, cập nhật số liệu toàn bộ vật tư trang thiết bị hệ thống lưới điện chiếu sáng trên địa bàn 02 quận Hải Châu và Thanh Khê. Đến nay, công tác xây dựng phần mềm đã hoàn thành và chạy thử đạt kết quả khả quan. Về phần cập nhật số liệu trên phần mềm đang tiến hành triển khai đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.


Hình 1. Chuyên viên tạo Hồ sơ công việc điện tử trên hệ thống điều hành


Hình 2. Chuyên viên xử lý công việc trên Phần mềm QLĐH Trung tâm


Hình 3: Lãnh đạo Trung tâm kiểm tra việc xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm

     Tính đến ngày 01/5/2022, Trung tâm đã xử lý trên Hệ thống điều hành văn bản hơn 600 văn bản và ban hành 120 văn bản đi đúng mục đích, yêu cầu đề ra; cập nhập dữ liệu vật tư trang thiết bị trên 30 tủ điện chiếu sáng vào phần mềm.

     Với kết quả bước đầu đạt được, có thể khẳng định đến cuối năm 2022, Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị sẽ hoàn thành, đạt hiệu quả 02 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 liên quan đến công tác số hóa do Giám đốc Sở xây dựng giao. Kết quả đó góp phần vào sự thành công trong công tác chuyển đổi số của ngành Xây dựng nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung./. 

Trung tâm Quản lý Hạ tầng đô thị - Thanh Tú


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 1 8 5 5 2 9
Đăng nhập