Chi đoàn Cơ quan Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024
Người đăng tin: Tuấn Lê Minh Trần Ngày đăng tin: 15/04/2022 Lượt xem: 77


Sáng ngày 06/04/2022, tại Hội trường Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, Chi đoàn Cơ quan Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (Chi đoàn Sở) tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 với sự tham dự của toàn thể Đoàn viên và các Đại biểu lãnh đạo.


Đại hội Chi đoàn Cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2024

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Phạm Tăng Xuân Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng; đồng chí Trần Phước Hoà Bình - Chi ủy viên Chi bộ Các phòng chuyên môn, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Sở; đồng chí Nguyễn Văn Nhị Trình, Chi ủy viên Chi bộ Tổng hợp.

Trong nhiệm kỳ 2019-2022 vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Xây dựng, Đoàn Sở Xây dựng và sự phối hợp trong hoạt động của Công đoàn cơ quan Sở, công tác đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Sở đã có sự chuyển biến tích cực. Về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội cụ thể: hoàn thành chỉ tiêu trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy Sở xem xét, kết nạp; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hầu hết đạt danh hiệu lao động tiên tiến; hoàn thành các chỉ tiêu về công tác Đoàn, phong trào Đoàn do Đoàn cấp trên giao; Đoàn viên chi đoàn tích cực hoạt tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khả năng giao tiếp; tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cơ sở; đăng tin, viết bài trên lĩnh vực mình đang công tác; Chi đoàn đã tự chủ về kinh phí hoạt động, trong đó phần lớn huy động được từ sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ, vì đàn em thân yêu, xây dựng nhà tình nghĩa,...của Chi đoàn; công tác đoàn vụ được củng cố, hoàn thiện. Đặc biệt, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xuyên suốt quá trình hoạt động của Chi đoàn.


Đồng chí Phạm Tăng Xuân Hòa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các Đại biểu tham dự, Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu phấn đấu như sau:

- Trong nhiệm kỳ 2022-2024, chương trình hành động và phong trào hoạt động của Chi đoàn cần tạo được sự chuyển biến cơ bản về nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt tạo điều kiện để đoàn viên tham gia hiệu quả và phát huy sáng tạo của mình. Khai thác thế mạnh về đặc thù công việc chuyên môn, khuyến khích đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt phát huy sáng kiến cơ sở, đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết hiệu quả công việc.

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" trong các năm tiếp theo.

- Phát huy phong trào thi đua, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Tích cực triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng.

- Nâng cao chất lượng đoàn viên, hiệu quả công tác đoàn. Bám sát nội dung và triển khai kịp thời chương trình hành động của Đoàn cấp trên.


Đồng chí Phạm Tăng Xuân Hòa tặng hoa và quà cho các thành viên BCH khóa IX (2019-2022) hết nhiệm kỳ

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 đồng chí có đủ năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức tốt để tiếp tục dẫn dắt, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, bao gồm: đồng chí Nguyễn Đức Bình, đồng chí Nguyễn Thành Đạt, đồng chí Trương Thị Thắm, đồng chí Bùi Kính, đồng chí Trần Lê Minh Tuấn.


Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Đại hội

Đại biểu và Đoàn viên Chi đoàn chụp hình lưu niệm sau Đại hội

Chi đoàn Cơ quan Sở Xây dựng TP Đà Nẵng - Trần Lê Minh Tuấn

 


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 5 7 7 5 9 1 3
Đăng nhập