Vận hành, chạy thử ứng dụng Cổng thông tin Quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Thắng Hữu Phạm Ngày đăng tin: 28/03/2022 Lượt xem: 489


VẬN HÀNH, CHẠY THỬ ỨNG DỤNG CỔNG THÔNG TIN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1.Giới thiệu chung

 1. Ứng dụng Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng

Là thông tin không gian đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, có đầy đủ căn cứ pháp lý và được phép khai thác.

 

Hình ảnh giao diện Ứng dụng Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng  https://gisportal.danang.gov.vn/sxd/

 

Được thể hiện trên nền tảng công nghệ hệ thống thông tin địa lý, thông qua các ứng dụng web, app thiết bị di động thông minh. Bao gồm bản đồ giấy và bản đồ số quy hoạch xây dựng theo các cấp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chi tiết được sắp xếp thống nhất vào hệ toạ độ VN2000. Ngoài ra, có tích hợp dữ liệu nền Bản đồ địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Bản đồ dạng số được chuyển đổi trên cơ sở sao chụp (scan) bản đồ quy hoạch dạng giấy đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp bản đồ quy hoạch dạng số có khác so với bản đồ scan thì nội dung của bản đồ scan có đóng dấu phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ pháp lý để áp dụng.

 1. Mục tiêu của Ứng dụng

Ứng dụng là cơ sở để cung cấp thông tin quy hoạch một cách trực tuyến. Đối với các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tra cứu, khai thác trực tuyến thông tin quy hoạch.

 1. Các chức năng của Ứng dụng

Chức năng cập nhật thông tin vào ứng dụng: dành cho cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng cập nhật thông tin sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chức năng tra cứu thông tin: áp dụng cho tất cả mọi đối tượng quan tâm.

Chức năng xác định vị trí của khu đất phục vụ tra cứu thông tin: được thực hiện thông qua việc nhập toạ độ của khu đất (theo số tờ, số thửa, các thông số này có thể tìm thấy trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất); hoặc qua định vị GPS có sẵn trong thiết bị di động thông minh.

 1. Cơ quan xây dựng, quản lý, phát triển ứng dụng
 • Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng: Cơ quan phát triển và quản lý ứng dụng.
 • UBND các quận, huyện: Cơ quan quản lý ứng dụng trong phạm vi quản lý theo địa bàn.
 • Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Đơn vị vận hành hệ thống.
 • Liên danh SGMC Việt Nam – VietGIS: Đơn vị xây dựng ứng dụng, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình vận hành, quản lý.
 • Thông tin liên hệ, góp ý trong quá trình vận hành chạy thử ứng dụng:

      + Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng (a. Nên, sđt-Zalo:  0914.954.254, mail: minhnen3003@gmail.com) ;

      + Phòng Quy hoạch, kiến trúc và Phát triển đô thị (A. Minh, sđt-Zalo: 0935219374, mail: minhkts.dn@gmail.com);

      + Liên danh SGMCVIETNAM – VIETGIS (A. Quốc, sđt-Zalo: 0906446654, mail: quoc.sgmc@gmail.com).

2.Thông tin chung dự án

 1. Tên dự án: Xây dựng CSDL không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh.
 2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.
 3. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.
 4. Sản phẩm dự án.
 • Xây dựng phần mềm:

      + Phát triển phần mềm Desktop quản lý không gian đô thị và quy hoạch.

      + Phát triển phần mềm web quản lý và chia sẻ thông tin quản lý không gian đô thị và quy hoạch.

      + Phát triển phần mềm Appmobile chia sẻ thông tin không gian đô thị và quy hoạch.

 • License nền tảng Desktop: 2 gói (5 người dùng/gói) bản quyền ArcGis Engine Single Use Deployment và Geodatabase Update Extension để biên tập dữ liệu trên máy desktop.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch.
 • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

       + Đào tạo phần mềm Desktop quản lý không gian đô thị và quy hoạch.

       + Đào tạo trang web quản lý và chia sẻ thông tin quản lý không gian đô thị và quy hoạch.

3.Tình hình triển khai thực hiện

a. Ngày khởi công.

b. Ngày khởi công:  Ngày 29 tháng 12 năm 2020

c. Quá trình thực hiện dự án.

Dự án được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn tại Báo cáo thẩm định số 2527/STTTT-KHTC ngày 29/10/2019; 789/BC-STTTT ngày 19/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt thiết kế - dự toán.

Trong quá trình thực hiện, để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng dự án, Sở Xây dựng đã lựa chọn các đơn vị tư vấn tham gia công tác kiểm thử an toàn thông tin; kiểm thử chức năng phần mềm Desktop, Web, App; giám sát thi công lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm để tư vấn cho đơn vị điều hành nghiệm thu các phần công việc liên quan đảm bảo chất lượng quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 và Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Các đơn vị tư vấn đã tích cực tham gia quá trình xây dựng hệ thống, kiểm tra, sửa lỗi theo các đợt hoàn thành và có đầy đủ các báo cáo giai đoạn để nhà thầu hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu tại hồ sơ thiết kế được duyệt.

Dự án đã tích hợp trên Cổng thông tin gisportal.danang.gov.vn do Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai và sử dụng.

4.Vận hành, chạy thử

Ngày 12/3/2022, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có Công văn số 1469/SXD-QHKT&PTĐT về việc vận hành, chạy thử Cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch TPĐN trên hệ thống GIS thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh, thông qua phần mềm Ứng dụng Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng.

Việc vận hành chạy thử hệ thống, ứng dụng, là cơ sở nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng, hoàn thiện để đưa vào vận hành chính thức. Thời gian hoàn thành công tác chạy thử 30/6/2022.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, đồng thời công bố trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội (nếu có) của đơn vị để khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng, có đóng góp ý kiến (nếu có) để hoàn thiện.

Nội dung Công văn số 1469/SXD-QHKT&PTĐT: File Pdf kèm theo

Quy hoạch Kiến trúc & Phát triển Đô thị - Ngọc Châu 

 


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 6 8 6 9 1 6
Đăng nhập