Đà Nẵng triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/01/2022 Lượt xem: 16


Ngày 24/01/2022, UBND thành phố ban hành Công văn số 514/UBND-STTTT về việc triển khai Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố; trình UBND thành phố trong tháng 2 Giao UBND các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện đánh giá xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để làm căn cứ đánh giá hiệu quả chuyển đổi số và có kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số phù hợp Hiệp hội doanh nghiệp thành phố phổ biến "Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp" đến các doanh nghiệp thành viên, chủ động có các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng, phát động phong trào chuyển đổi số trong các đơn vị thành viên và sử dụng "Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp" để đánh giá kết quả triển khai.

 

Nguồn: Trang TTĐT Sở TT & TT thành phố Đà Nẵng

Văn phòng Sở - CNTT


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 6 1 8 5 4 8 4
Đăng nhập