Bổ sung Công bố đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 05/06/2019 Lượt xem: 32


     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3335/UBND-SXD ngày 23/5/2019 về việc bổ sung đơn giá Công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng, Sở Xây dựng kính gửi Công bố đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án; đơn vị tư vấn thiết kế; nhà thầu thi công được biết và áp dụng, với các thông tin như sau:

     1. Đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được áp dụng từ ngày 01/6/2019, đối với từng trường hợp cụ thể:

     - Trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình <= 24 km: Đơn giá đất tại mỏ là 31.600 đồng/m3 và đơn giá vận chuyển 1m3 đất đến chân công trình tại thành phố Đà Nẵng là 3.200 đồng/1km/m3. Đơn giá đã bao gồm các khoản phí, thuế theo quy định.

     - Trường hợp cự ly vận chuyển đến chân công trình > 24 km: Đơn giá đất đồi tính theo đơn giá đến chân công trình tại thành phố Đà Nẵng là 110.000 đồng/m3 đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí theo quy định.

     2. Bắt đầu từ quý II năm 2019 đơn giá đất đồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ niêm yết vào Công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hàng quý do Sở Xây dựng ban hành.

     Sở Xây dựng thông tin đến các đơn vị liên quan được biết để áp dụng./.

File đính kèm

Phòng Quản lý các hoạt động xây dựng - Tôn Trang Nguyện


Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 4 6 9 0 4 2
Đăng nhập