Đề án: “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Người đăng tin: Sở Xây dựng Ngày đăng tin: 31/05/2019 Lượt xem: 8


Ngày 23 tháng 5 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 

Thư viện Video Thư viện Video

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 12, 13 Trung tâm Hành chính - 24 Trần Phú - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.822.134 - Fax: (0236) 3.828.587

Website: sxd.danang.gov.vn - Email: sxd@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở 

1 7 2 3 7 6 1 1
Đăng nhập